BY BETEL IS ONS

Wie is Ons?

‘n Dinamies en groeiende Kerk wat Alberton en die wêreld beïnvloed met die Goeie nuus van Jesus Christus.

Hoe doen ons dit?

Ons wil elke lid van die gemeente vissers van mense maak, via opleiding, motivering en Geesvervulde dienste. Die beste manier om die Koninkryk van Lig te laat groei is as die liggaam sy funksie ken en uitleef.

Ons aanbieding

Ons is ‘n Pinksterkerk wat glo in die werking van die Heilige Gees. Ons Lof en Aanbidding is gebalanseerd tussen moderne en tradisionele Pinkster en daarom glo ons, ons bied vir oud, jonk, Afrikaans en Engels ‘n aanbiddingservaring.

BEDIENINGSAREAS

Betel Kidz

Kinders is 'n groot passie in ons gemeente. Kidz of Light is ons Kinderkerk bediening en sy naam is afkomstig van Efesiërs 5:8b - "wandel soos kinders van die lig".

Betel Kidz word gelei deur 'n span van hoogs gemotiveerde mense met 'n ware passie vir kinders. Betel Kidz vind dieselfde tyd plaas as ons oggend diens in die kerksaal. Die rede hiervoor is dat dit makliker vir die ouers is om die kinders kerk toe te stuur en help ook die ouers om die diens te geniet.

Sending

Bet-El Lofprysings kerk is 'n Sending gemeente. Tans is ons as gemeente betrokke by Sending bedieninge in Alberton, Suid Afrika, Botswana, China en Indië. Ons glo vas dat die maandelikse saad wat ons saai in die sending veld ons bestaansreg as gemeente bevestig.

Die groot Opdrag "Gaan dan heen" het ons as sending gemeente se fokus geword vanaf 2010. Daar vind ook jaarlikse kort termyn sending uitreike plaas na ander lande. Kontak ons gerus indien u meer sou wou weet.

Seniors

Ons maak groot ruimte vir ons seniors in ons gemeente!. Ons waardeer die voorbeeld wat hulle vir ons stele ‘n die pad wat hulle geloop het en nog steeds loop. Daarom het ons elke tweede Dinsdag ‘n byeenkoms net vir hulle. Daar word dan heerlik gesing, ge preek en ge kuier. Hierdie byeenkomste is ‘n moet bywoon vir almal bo 60 jaar. Kontak gerus vir Past Eddie Botha indien jy hier betrokke wil raak by 083 290 2855

Kleingroepe

Begin 2018 het ons besluit om weer op kleingroep formaat ook ons gemeente te bedien. Daarom het ons talle huisgroepe asook groepe soos ons: Manne en vroue byeenkomste, Young Adults en Seniors wat op ‘n kleingroep skaal gereeld byeenkom. Kontak gerus vir George Enslin indien jy hier betrokke wil raak by 083 323 9757

Betel NXT

God is besig met 'n nuwe Ding!
'n Nuwe generasie onverskrokke jong mense is besig om voorberei en opgerig te word - om SY KONINKRYK op die aarde te verkondig!
God roep jou!

Betel NXT is die gekombineerde Sosiale Media naam vir ons Hoërskool Jeug en Jong Volwassenes
Ons tye van saam wees is as volg:

Hoërskool Jeug: Vrydae 18:00-20:00
Jong Volwassenes: Woensdae 18:45-20:15

Ons Personeel

Mobirise

Past. Carel Joubert

Senior Pastoor en Visionêre Leier
Epos: carelj@betel.co.za

Mobirise

Past. Eddie Botha

Herder en Senior bedienings leier
Epos: eddieb@betel.co.za

Mobirise

Past. Colin Botes

Herder en Jeug bedienings leier
Epos: colinb@betel.co.za

Mobirise

Amorie Joubert

Gemeente Administrateur
Epos: kantoor@betel.co.za

Kontak ons

Vind ons
© Betel Lofprysing Kerk